UpBalance Logo

Zadbaj o zdrowie mentalne swoich pracowników. Zwiększ świadomość i produktywność.

Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania pełnej wersji naszej aplikacji, której zadaniem jest złagodzenie objawów stresu, lęku i depresji wśród osób przeciążonych zawodowo lub dotkniętych bezpośrednimi, krótko i długoterminowymi, skutkami działania COVID-19.

Jeśli chcesz porozmawiać o wdrożeniu programu wellbeingu w Twojej firmie, jako benefitu pracowniczego, przetestuj aplikację i skontaktuj się z nami:


Kontakt do jednostki odpowiedzialnej
* indicates required
+48123456789

Regulamin testowania aplikacji dostępny pod adresem: https://www.prosoma.com/pl/upbalance-regulamin-testowania-aplikacji